Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı, boşanma süreçlerinde deneyim sahibi ve iş yükü olarak boşanma davalarının ağırlıklı olduğu çalışma şekline sahip olarak tanımlanabilmektedir. Avukatlarda, doktorlardan farklı olarak branşlaşma diye bir olgu yoktur. Fakat belirli bir dava türünü kendisine alan olarak belirlemiş ve bu alanda çalışma yapan kişiler kendirlerini o şekilde ifade edebilirler. Örneğin boşanma avukatı, miras avukatı, ceza avukatı… gibi

Boşanma Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Boşanma süreci taraflar açısından zor bir süreci ifade edebilmektedir. Boşanma süreci içerisinde gerek maddi gerekse de manevi anlamda oldukça yıpranılabililr. Bu anlamda açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlandırılması, sürecin de hızlı bir biçimde atlatılmasına olanak sağlar. Boşanmanın hukuki süreci doğru yürütülmelidir. Aksi durumda boşanma davası yıllarca sürebileceği gibi, bu sürenin sonucunda davanın reddi de söz konusu olabilir. Bilinmesi gerekir ki boşanma davasının reddigibi bir durumda aynı hukuki gerekçe ile tekrar boşanma davası açılması için 3 yıl beklenmesi gerekir. Boşanma avukatı tarafların boşanma isteklerinin hızlı bir şekilde gerçekşelmesi için gerekli hukuki prosedürleri doğru işleterek açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir.

Boşanma avukatı sürecin hızlı bir şekilde aşılmasının yanı sıra boşanmadan doğacak olan hakların da korunmasına olanak sağlayacaktır. Bu süreçte çocuğun velayetinin kimde kalacağı, velayeti almayan kişinin çocuk ile kişisel ilişkisinin nasıl kurulacağı, velayeti alan kişinin iştirak nafakası alıp almayacağı alcaksa ne kadar alacağı, yoksulluk nafakası talep eden kişinin ne kadar nakafa alabileceği, tazminat ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının hangi esaslara göre yapılacağı gibi bir çok konuda hakların korunabilmesi için hukuki bilgi gereklidir. Boşanma avukatı müvekkilinin haklarını koruyarak, olası hak kayıpları ile karşılaşmasının önüne geçmek adına hizmet verir. Yani boşanma avukatı tutmak isteyen bireyler açısından, boşanma avukatı, sadece boşanmanın hızlandırılmasını sağlamaz, bunun yanında boşanma davası sürecinde ve boşanma gerçekleştikten sonra yaşanabilecek hak kayıplarını da bertaraf edebilmektedir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat hangi dava türü olursa olsun, bireylerin hukuki bilgi ve deneyime sahip olmamaları, açılan davadan istenilen sonucun çıkmamasına neden olabilir. Örneğin yüzde yüz haklı olunduğu düşünülen bir dava da bile usul ve şekil yönünden yapılacak hatalar nedeniyle davanın kaybı söz konusu olabilmektedir. Boşanma davalarında da bireyler, yetkili mahkemenin doğru belirlenmesi, dava için öne sürülecek hukuki gerekçenin doğru seçilmesi, dava içerisinde atılacak adımları hukuki çerçevede yürütebilmek, dava sürecini etkili bir şekilde yerine getirmek, boşanma davasındaki prosedürleri doğru şekilde izlemek gibi bir çok hassas konuda karar vermek zorundadırlar. O yüzden boşanma avukatı tutmak zorunlu olmasa da bireylere bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatları ücret talep ederken,bulunulan ildeki Baro’nun açıkladığı tavsiye niteliğindeki ücretleri benimseyebildikleri gibi davanın çıkaracağı iş yüküne göre de kendileri fiyat verebilmektedirler. Genel olarak boşanma davası ücreti, Baro’nun açıklamış olduğu tavsiye ücretler üzerinden değil, davanın niteliği ve boşanma avukatına getireceği iş yükü üzerinden belirlenir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası iş yükü açısından çekişmeli boşanma davaları ile kıyaslandığında daha kolay bir dava türü olduğundan boşanma avukatı ücreti de daha düşük olmaktadır. Bu noktada bireylerin açacakları boşanma davası için ödeyecekleri avukat vekalet ücreti, boşanma avukatları ile iletişime geçilerek daha sağlıklı şekilde öğrenilebilir.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olur?

Boşanma avukatlarında en iyi boşanma avukatı demek, diğer avukatlar açısından haksızlık anlamına gelir. Fakat bir boşanma avukatını iyi yapan unsurlar vardır. İyi boşanma avukatı, müvekkilinin isteklerini doğru şekilde anlayıp bu isteklere hukuki çerçevede yanıt verebilen kişidir. Müvekkiline pembe bir tablo çizen ve umut dağıtan boşanma avukatı yerine, boşanma sürecinde müvekkilini bekleyen tüm konuları açıkça ifade eden ve bu anlamda müvekkilini yanıltıcı bilgi vermeyen boşanma avukatı en iyi boşanma avukatı olacaktır.

Reklamlar

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Etiketler

, , , , , ,

Nafaka, boşanma sürecinde ve sonrasında taraflardan birisinin diğer eşe her ay düzenli olarak ödemesi gereken parayı ifade eder. Boşanma süreci içerisinde merak edilen konulardan birisi de “boşanma sonrası çalışan kadına nafaka ödenir mi” olmaktadır. Çalışan kadın nafaka alabilir mi diye merak eden bireyler açısından bu makalemizde hangi durumlarda nafaka alınabileceği, nafaka türlerinin ne olduğu ve çalışan kadının nafaka alabilmesi için hangi şartların olması gerektiği üzerinde duracağız.

Çalışan Kadının Nafaka Alması

Çalışan kadın nafaka alabilir mi diye merak eden kişiler açısından çalışan kadının nafaka alması için hangi nafaka türünün talep edilmiş olduğuna, evlilik içerisinde sahip olunan yaşam standardı ile boşanma sonrası düşeceği yaşam standardına, karşı tarafın nafaka ödeyebilme gücüne, kadının gelir miktarına… gibi bir çok hususa bakılarak çalışan kadının nafaka alması ya da almaması yönünde karar çıkacaktır.

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi

Boşanma sürecinde alınabilecek 3 farklı nafaka türü bulunur. Bunlardan ilki boşanma davasının sürdüğü dönemde ödenen tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası, sadece boşanma davası sürerken ödenir. Boşanma gerçekleştiğinde tedbir nafakası da kalkar. İkinci alınabilecek nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası alınmasının ilk şartı, bu nafaka türünü talep edecek kişinin boşanma davası sonucunda eşinden daha az kusura sahip olması ya da boşanmayı getiren olaylarda kusursuz olmasıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse “terk nedeniyle boşanma” davası açıldığında meşru bir neden olmaksızın terk eden eş kusurlu olacağından dolayı yoksulluk nafakası ödenmez. Ya da aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatan kişi nafaka alamaz. Boşanma sonrası alınabilecek son nafaka türü ise iştirak nafakası olmaktadır. İştirak nafakası, diğer adıyla çocuk bakım nafakası alınabilmesi için bireylerin, çocuğun velayetini alması şartı vardır. Çocuğun velayetini alan birey karşı taraftan, çocuğun giderlerinin karşılanması amacıyla nafaka alabilir. İştirak nafakası almak için kadının çalışıp çalışmadığının bir önemi yoktur. Yani çalışan kadın nafaka alabilir mi diyen bireyler açısından iştirak nafakalarında velayet alınmış olması şartı aranır.

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Nafaka alabilmenin şartlarını yerine getirdikten sonra, kadının yoksulluk nafakası alabilmesi de karmaşık bir durumdur. Çalışan kadının aldığı ücret tutarı, eşinin aldığı ücret tutarı, evlilik içerisindeki yaşam standardı da göz önüne alınarak nafaka bağlanıp bağlanmayacağı belli olur. Örneğin eşi üst düzey yönetici olan bir kişi, düşük maaşla çalışıyorsa ve evlilik içerisinde eşinin de aldığı maaş ile birlikte yüksek bir yaşam standardına sahipsa bu kişi nafaka talebinde bulunabilir. Eşi ile aynı tutarda maaş alan ya da eşinden daha düşük almasına rağmen düşük bir maaşı olmayan kişiler nafaka alamayabilirler. Eşinden yüksek maaş alan kişiler ise nafaka alamazlar. Diğer yandan çalışan adın nafaka alabilir mi diye merak edenler açısından belirtmekte yarar var, kira geliri, faiz geliri, şirket geliri gibi gelire sahip olan kişiler de nafaka alamayabilirler. Burada yine belirleyici olan evlilik sonrası yaşam standardı ile evlilik içerisindeki yaşam standardı arasındaki uçurum olacaktır.

http://bosanmadavasiavukati.net/calisan-kadin-nafaka-alabilir-mi.html

Boşanmada Karşı Dava Nasıl Açılır?

Etiketler

, , , ,

Açılmış bir boşanma davası içerisinde, davayı açan bireyin boşanma gerekçesi olarak öne sürdüğü boşanma sebepleri ile boşanma sürecini getiren olaylar davalı açısından farklı değerlendirilebilmektedir. Örneğin davacı terk nedeniyle boşanma davası açarken, davalının evi terk etme nedeni eşinin fiziksel ve psikolojik şiddettinden korunmak olabilir. Bu gibi durumlarda davacının açmış olduğu boşanma davası içerisinde davalı, boşanmayı getiren olaylar ile ilgili kendi savını savunamamaktadır. Aynı boşanma davası içerisinde birbirinden farklı savların savunulabilmesi için davalı karşı dava açabilmektedir. Burada hazırda yürütülen boşanma davasında davalı ve davacı, karşı davalı ve karşı davacı olarak adlandırılır. Peki boşanma davasında karşı dava nasıl açılır, boşanma davasında karşı dava için gerekli şartlar nelerdir, bunlar hakıında bilgi vereceğiz.

Hali hazırda devam eden bir boşanma davasında davalı tarafın, davacıya açacağı boşanma davasına karşı dava adı verilir. Boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için Kanun belirli şartların yerine getirilmiş olmasını istemektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesine göre boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için gerekli şartlar yeirne getirilmiş olmalıdır. Buna göre karşı dava açma şartları

Boşanma Davasında Karşı Dava Açma Şartları

  • Asıl boşanma davası yani kendisine boşanma davası açılan kişinin davası halen sürüyor olmalıdır.
  • Boşanma davasında karşı dava içerisinde öne sürülmesi gereken talepler ile asıl boşanma davasındaki talepler arasında takas ya da mahsup ilişkisi olmalıdır. Ya da karşı dava ile asıl boşanma davası arasında bağ olması gereklidir.

Kanun öngördüğü bu iki şartın yerine getirilmediği durumlarda boşanma davasında karşı dava açılabilmesi söz konusu değildir. Bu şartların yerine getirilmediği durumlarda da dava açılabilir fakat asıl boşanma davası ile karşı dava birbirinden farklı iki dava anlamına gelecektir. Mahkeme de şartların oluşmadığı karşı dava açma isteklerinde asıl boşanma davası ile karşı davanını birbirinden ayrılmasına hükmeder. Karşı dava ile asıl boşanma davasının ayrılmasından sonra hakim gerekli durumlarda karşı davanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Boşanma davası içerisinde karşı dava açıldığı zaman, bu karşı davaya karşı dava açılamaz.

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında karşı dava nasıl açılır diyen bireyler, karşı davayı, normal boşanma davasında cevap dilekçesi veya esasa cevap süresi içerisinde farklı bir boşanma davası dilekçesi ile açabilirler. Karşı dava açma süresi dışında açılacak olan davalarda hakim bu iki davanın ayrılmasına karar verecektir.

Boşanmak isteyen kişilerin sıklıkla yanılgıya düştüğü, toplum içerisinde yanlış bilinen durumlardan birisi de boşanma davasını kimin açtığı ile alakalıdır. Toplum içerisinde boşanma davasını önce açan kişinin avantajlı olacağı ya da boşanma davasını karşı tarafın açmasını beklemenin daha iyi olacağı gibi algılar vardır. Fakat hukuki açıdan kimin boşanma davasını önce yada sonra açtığının bir anlamı yoktur. Asıl önemli olan davayı açan ya da karşı davayı açan kişilerin, öne sürecekleri boşanma sebeplerini ispatlamalarıdır.

Kaynak: http://bosanmadavasiavukati.net/bosanma-davasinda-karsi-dava.html

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Etiketler

, , , ,

4721 sayılı Medeni Kanun evliliğin yasal olarak sonlandırılabilmesi için haklı boşanma nedenlerine sahip olunmasına hükmetmektedir. Kanunun haklı olarak saydığı boşanma nedenleri içerisinde en sık boşanma davalarına konu olanı “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” olmaktadır. Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak ifade edilen, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, Medeni Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddeye göre ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğu durumlarda taraflar boşanma davası açabilmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davasında, ortak yaşamın kurulmasının imkansızlığına dair hakim kanaati oluşturmaları gerekmektedir. Aksi durumda açılacak boşanma davası reddedileceğinden dolayı bireyler 3 yıl içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tekrar boşanma davası açamazlar.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel boşanma nedenleri arasındadır. Bu kavram oldukça geniştir ve evliliğin temelden sarsılmasına neden olacak her tutum, davranış, olay, bu boşanma nedeni kapsamında değerlendirilebilir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma davalarına sıklıkla konu olan bu duruma bir çok örnek verilebilir. Burada temel alınan esas durum taraflar açısından ortak yaşam kurulamamasıdır.

Boşanma davası açacak kişiler açısından bu süreçte boşanma davasının yürütülmesi oldukça önemli bir konudur. Boşanma davasında izlenecek yöntem boşanma davasının süresi ve sonucunu direk olarak etkileyecektir. Boşanma davalarında yaşanılan durumlardan birisi detarafların hak kaybı yaşamlarıdır.Bu noktada çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde alınmış olan malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma davası sonrası nafaka ve tazminata ilişkinn hakların nasıl savunulacağı gibi unsurlar boşanma davalarında tarafların sıklıkla hak kaybına uğradığı konulardır. Burada hukuki hakların bilinmesi ve korunması adına bireylerboşanma avukatı tutabilirler. Boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte avukat tutmaları onların en kısa sürede boşanmalarına ve yasal haklarının korunmasına olanak sağlar.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davaları açacaklar açısından yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Dava açmak isteyen kişi birlikte ikamet edilen yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle başvuru yapmalıdır. Tarafların son altı ay içerisinde farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda ise dava, davalının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine açılabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma 2015, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Etiketler

, , ,

Boşanma sürecinde açılacak olan boşanma davası usul ve şekil yönünden farklılık göstermektedir. Bu anlamda eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma sağlamaları ve Medeni Kanunda belirlenmiş olan “anlaşmalı boşanma şartları”nı yerine getirmiş olmaları durumunda açılacak olan boşanma davası anlaşmalı olarak yürütülmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede içerisinde evliliğin sonlandırılmasını isteyen bireylerin bu süreçte yerine getirmeleri gereken anlaşmalı boşanma şartları;

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin Şartları

1- Tarafların evlilik süresinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. 1 yıldan daha kısa süreli evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

2- Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşlerin boşanmaya dair tüm konularda uzlaşma sağlamış olmaları ve bu durumu hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan ederek imzalamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü taraflar açısından bağlayıcıdır ve açılacak anlaşmalı boşanma davasının omurgası gibi düşünülmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar boşanmadan doğan haklar konusunda anlaşma içerisinde olmaktadırlar ve bu durumu yazılı bir sözleşme içerisinde beyan etmektedirler.

3- Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede boşanmanın şartlarından bir diğeri ise anlaşmalı boşanma davasına tarafların her ikisinin de katılmalarıdır. Taraflarında anlaşmalı boşanma davasına katılmamaları durumunda boşanma protokolü içerisinde vermiş oldukları beyanların bir hükmü bulunmaz. Duruşmaya katılma şartının asıl amacı da boşanma protokolü içerisinde verilen beyanların teyiti ve boşanma isteğinin tarafların ağzından duyulmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası süreç olarak çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kolay ve daha kısa bir zaman dilimini ifade eder. Bu süreçte bireylerin hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirmeleri durumunda eşler tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Tabi ki Aile Hukuku konusunda deneyim ve bilgi sahibi olunmaması durumunda boşanma davalarında hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde işletilmesi zor bir durumdur. O yüzden tarafların boşanma avukatı ile Anlaşmalı boşanma davası sürecini yürütmeleri önerilir. Aksi durumda 1 2 ay içerisinde sonuçlanabilecek bir dava, yıllarda sürebilmektedir.

Diğer yandan anlaşmalı boşanma davasının reddi durumunda taraflar 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrarboşanma davası açamamaktadır. Bu da bireylerin zaman kaybı yaşamalarının yanı sıra maddi ve manevi kayıp yaşamalarına da neden olmaktadır.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açmak Mümkün Mü?adli

Etiketler

, , , ,

Boşanmak istiyorum diyen kişiler açısından sıklıkla merak edilen konulardan birisi de yaz döneminde gerçekleşen adli tatilde boşanma davası açılıp açılmayacağıdır. Adli tatilde boşanma davası açılır mı diyen kişilerin boşanma istemiyle dava açmaları mümkündür. Fakat dava için duruşma günü çoğu zaman adli tatil bitimine verilmektedir. Bu da en kısa sürede boşanmak isteyen kişiler açısından 2 3 aylık bir zaman kaybı anlamına gelir. Yazın boşanmak isteyen kişilerin açılacak boşanma davasında ivedilikle boşanması gerektiğine dair hakim kanaati oluşturmaları durumunda adli tatilde de boşanılabilmektedir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır mı?

Boşanmanın ivedilikle gerçekleştirilebilmesi için boşanma davası duruşma gününün adli tatile gelmesi gerekebilir. Bu noktada boşanmak bireyler açısından elzem bir durum olabilir. Örneğin yurt dışına gidecek olan kişinin Türkiye’de boşanma işlemini tamamlayarak gitmesi gerekebilir. Bu durumda boşanma davası adli tatilde açılabilmektedir ve boşanma davası duruşması adli tatilde görülebilmektedir. Burada boşanmanın elzem bir durum olduğu yönünde hakim kanaati oluşturulması gerekir. Hakim de yukarıdaki örnek üzerinden gidecek olursak, yurtdışına çıkış yapacak olan kişinin vize ve uçak bileti gibi argümanları teyit amaçlı incelemek isteyebilir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır Mı diye merak eden ve boşanmayı adli tatilin bitmesini beklemeden gerçekleştirmek isteyen kişilerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmeleri önerilmektedir. Tutulacak olan boşanma avukatı müvekkilinin adli tatil döneminde boşanma gerçekleştirebilmesi için gerekli prosedürlerin hızlı ve doğru bir şekilde işletilmesini sağlayarak müvekkillerinin adli tatil içerisinde boşanmalarına olanak sağlayabilmektedir. Adli tatilde boşanma davası açacak kişiler boşanma için gerekli belgeler ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilirler.

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür Mü?

Adli tatillerde hakimler izinli oldukları için boşanma davası görülme sayısı oldukça düşüktür. Nöbetçi hakimler olmakla birlikte, çoğunlukla açılacak boşanma davası için duruşma günleri adli tatilden sonraya verilmektedir. Adli tatil döneminde boşanma davası görülebilmesi için boşanma davası görülmesi yönünde bir aciliyet gereklidir.

Kaynak Adli Tatilde boşanma davası açılır mı

http://bosanmadavasi.org/adli-tatilde-bosanma-davasi-acilir-mi/

Boşanma Davası Avukatı

Etiketler

, ,

Boşanma kavramı, evlilik birliğinin sürdürülemez olduğu durumlarda tarafların yasal olarak ayrılmaları olarak nitelendirilir. Ülkemizde boşanma gerçekleştirilebilmesi için bireylerin 4721 sayılı Medeni Kanunda hükmedilen haklı boşanma sebeplerinden en az birisine sahip olması gerekir. Boşanma davası zor bir süreçtir ve bu sürecin hukuki prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu noktada boşanma davası avukatı tutulması boşanma sürecindeki kişilerin en kısa sürede yasal olarak ayrılmalarına ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde (nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat… gibi) haklarının korunmasını sağlayabilirler.

Boşanma Davası Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava için avukat tutulması zorunlu değildir. Lakin avukatlar, hukuki bilgi ve deneyime sahip olmaları nedeniyle müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlarken diğer yandan gerekli hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayarak açılacak olan davanın en kısa süre içerisinde ve istenilen şekilde sonuçlanmasını gerçekleştirebilmektedir. Her ne kadar davalarda avukat tutmak zorunlu olmasa bile boşanma davası avukatı bireylere mutlak avantaj sağlayacaktır. Özellikle çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi konularda bireylerin haklarını savunabilmeleri için boşanma davası sürecini etkili bir şekilde yürütmeleri gerekir. Bu noktada boşanma davası avukatı bilgi ve deneyimi ile müvekkilinin haklarını koruyabilmektedir.

Boşanma Davası Avukatı Ararken Dikkat!

Boşanma davası avukatı arama esnasın bireylerin bilmeleri gereken en önemli husus, tutulmak istenilen avukatın boşanma davalarında ne kadar tecrübeli olduğu ve müvekkillerinin taleplerini ne ölçüde karşılayabildiğidir. O yüzden boşanma davası avukatı tutmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken esas unsurlar bunlar olmalıdır. Boşanma davası avukatı deneyimi bireylerin süreç içerisinde karşılaşabilecekleri farklı durumlarda izlenmesi gereken yolu kolaylaştırırken, boşanma avukatının müvekkillerinin taleplerine vereceği yanıt da, gerçekçi olmalıdır. Hukuki çerçevede müvekkilinin hayali isteklerine evet demek yerine, ne ölçüde bu isteklerin karşılanabileceği müvekkile doğru anlatılmalıdır.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri Ne Kadar Olur?

Boşanma davalarında avukat ücretini belirleyen unsurlar tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve açılacak boşanma davasının niteliği olmaktadır. O yüzden boşanma davası avukat ücretleri hakkında bilgi almak için bireylerin boşanma avukatları ile iletişime geçmeleri gerekecektir.

İstanbul’daki Boşanma Avukatları

Etiketler

, ,

İstanbul’daki boşanma avukatları evlilik birliğini daha fazla sürdürmek istemeyerek boşanma davası açacak olan bireylere bu süreçte hukuki destek vermek amacıyla hizmet eden uzman hukukçulardır. İstanbul’da boşanma davası açmak isteyen kişiler açısından boşanma sürecinin zorluğu İstanbul’daki boşanma avukatları aracılığı ile bu sürecin yönetilmesinin önemini de arttırmaktadır. Tahmin edilebileceği gibi boşanma zor bir süreçtir ve bu süreçte eşler oldukça yıpranabilmektedir. Diğer yandan sürecin zorluğu nedeniyle varsa çocuklar da psikolojik olarak bu süreçten etkilenebilmektedir. O yüzden İstanbul’da boşanma davası açacak kişiler boşanma sürecinin en kısa sürede sona ermesini talep edebilmektedir.

En kısa sürede boşanma gerçekleştirmek için kişiler bu boşanma süreci içerisinde doğru adımlar atmalıdırlar. Aksi halde boşanma süreci daha da zor ve uzun olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davası açmadan önce İstanbul’daki boşanma avukatları ile iletişime geçerek boşanma sürecinde uzman desteği almanız önerilmektedir.

Eşler açısından boşanma süresini belirleyen 2 önemli unsur vardır. Birincisi açılacak olan boşanma davasının türü, ikincisi ise boşanma davası açmadan önce tutulacak olan boşanma avukatı. Eşlerin boşanma ile ilgili konularda uzlaşma içerisinde olup olmaması boşanma davasının süresini belirlemektedir. İstanbul’daki boşanma avukatları ise boşanma davasının en kısa sürede sonlandırılmasının yanı sıra boşanma davası neticesinde yaşanabilecek hak kayıplarının da önüne geçilmesini sağlayabilmektedir.

İstanbul’da boşanma gerçekleştirecek kişiler açısından eşleri ile boşanma sürecinde her konuda mutabık olmaları onların açacakları boşanma davasının da anlaşmalı boşanma davası olarak görülmesine olanak sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için zorunlu olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması aşamasında İstanbul’daki boşanma avukatları ile bu protokolün hazırlanması bireylere tek celsede boşanma gerçekleştirmeyi olanaklı kılmaktadır.

Diğer yandan İstanbul’da boşanma gerçekleştirecek olan kişilerin boşanma süreci içerisinde eşleri ile uzlaşma sağlayamamaları da onların nafaka miktarı, tazminat tutarı, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda sıklıkla hak kaybı yaşamalarına neden olmaktadır. Çekişmeli boşanma gerçekleştirme noktasında da İstanbul’daki boşanma avukatları müvekkillerinin hak kaybı yaşamalarını engellemek amacı ile hizmet vermektedir.

Boşanma davası da dahil olmak üzere hiçbir dava için avukat tutulması zorunlu olmamaktadır. Lakin boşanma davası süreleri göz önüne alındığında İstanbul’daki boşanma Avukatları ile boşanma sürecinin yönetilmesi sağlıklı bir boşanma gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir

Anlaşmalı Boşanma Davası Maliyeti Ücreti Masrafı

Etiketler

, , , , , , ,

Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini devam ettirmek istememeleri nedeniyle anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalayarak boşanmayı kapsayan tüm konularda uzlaşma içerisinde olmaları kavramıdır. Boşanmak isteyen eşler açısından anlaşmalı boşanma davası maliyeti ile çekişmeli boşanma davası maliyeti kıyaslandığında anlaşmalı boşanma daha düşük bir maliyete sahiptir.

Anlaşmalı boşanma davası açarak mevcut evliliğini sonlandıracak kişilerin merak ettiği konulardan birisi olan anlaşmalı boşanma davası maliyetini belirleyen belirli unsurlar bulunmaktadır. Örneğin anlaşmalı boşanma davası için dilekçe hazırlanması, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama, anlaşmalı boşanma avukatı tutma gibi unsurlar anlaşmalı boşanma davası maliyetini belirlemektedir.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti içerisinde boşanma protokolü hazırlanması ve anlaşmalı boşanma avukatı tutulmasının maliyeti hukuki destek alınacak kişinin deneyimi ile doğru orantılıdır. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin anlaşmalı boşanma avukatı tutmaları zorunlu değildir fakat avukat tutmadan davanın yürütülmesi hem zaman açısından hem de dava neticesinde hak kaybı yaşanması açısından bireylere zarar teşkil edebilmektedir. Örneğin bireylerin anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması aşamasında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tutmaması ve neticesinde boşanma protokolü içerisinde yapacakları bir hata, anlaşmalı boşanma davasının reddi ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası maliyetibireylere daha pahalıya gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti 2014 yılı içerisinde bireylerin davayı açacakları mahkemenin masraflarını, anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması ve dava içerisinde etkin bir savunma yapılması adına anlaşmalı boşanma avukatı tutulmasını içermektedir.

Anlaşmalı boşanma avukatı tutmak isteyen kişilerin anlaşmalı boşanma davası içerisinde maliyetigöz önüne alarak kendilerini en uygun şekilde savunacağını düşündüğü hukukçu ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanuna göre belirli şartlara bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalanması da bu şartlardan birisidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanması da bireylere 2 3 ay gibi bir süre zarfında boşanmayı sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası maliyeti içerisinde ödenecek olan dava masrafları, harçlar, boşanma protokolü hazırlanması ve anlaşmalı boşanma avukatı tutulması farklılık göstermektedir. Bu nedenle bireylerin tam olarak bir maliyet hesaplaması için uzman boşanma avukatı ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

http://bosanmadavam.com/anlasmali-bosanma-davasi-maliyeti-2014/.html

Boşanma Davası Avukatı İstanbul

Etiketler

, , ,

Boşanma davalarına eşlerin en uygun şekilde savunulmaları önemlidir. Bilindiği gibi boşanma süreci zor bir süreçtir ve bu süreçte eşler gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranabilmektedirler. Hatta evlilik birliği içerisinde çocuğun da bulunması bu süreçte çocuğunda psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır. Bu nedenle eşler bu zorlu boşanma sürecinin en kısa sürede ve sorunsuz olarak atlatılmasını arzu etmektedirler. Bu noktada boşanma süreci içerisinde eşler kendilerini doğru şekilde savunacaklarını düşündükleri en iyi boşanma avukatı tarafından alacakları hukuki destek sayesinde arzu edilen boşanmayı gerçekleştirebilirler. En iyi boşanma avukatı İstanbul içerisinde ikamet eden bireylerin boşanma süreçlerinde onların ihtiyacı olan hukuki desteği sağlarken müvekkillerinin beklentilerinin de yerine gelmesi adına hizmet vermektedir.

En iyi boşanma avukatı İstanbul içerisinde hangi ilçe hangi semt olursa olsun hizmet vermekte olup boşanma süreçlerinde müvekkillerinin taleplerini bilen ve bu hususta boşanma davası sürecini yöneten uzman hukukçulardır.

Boşanma davalarında bir avukatı en iyi yapan unsur müvekkillerinin boşanma davasından beklenti ve isteklerine ne kadar karşılık verdiğidir. Müvekkilini iyi anlayan ve onun menfaatleri doğrultusunda boşanma sürecini yöneten boşanma avukatı en iyi boşanma avukatı olarak nitelendirilebilir. En iyi boşanma avukatı İstanbul içerisinde müvekkillerinin beklentilerine yanıt verebilen boşanma avukatıdır.

En iyi boşanma avukatı İstanbul içerisinde ikamet eden kişilerin gerek anlaşmalı boşanma davası olsun gerekse de çekişmeli boşanma davası olsun ihtiyaçları olan hukuki desteği sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

En iyi boşanma avukatı İstanbul ilçelerinde bireylerin aradıkları, boşanma avukatı Kadıköy, boşanma avukatı, Bakırköy, boşanma avukatı Kartal, boşanma avukatı Beşiktaş, Boşanma avukatı Çağlayan, boşanma avukatı Zeytinburnu, boşanma avukatı Beykoz, boşanma avukatı Maltepe, boşanma avukatı Ümraniye,boşanma avukatı Başakşehir, Boşanma avukatı Beylikdüzü, boşanma avukatı Bahçelievler, boşanma avukatı Eyüp, boşanma avukatı Avcılar, boşanma avukatı Üsküdar, boşanma avukatı Şişli, boşanma avukatı Mecidiyeköy … gibi ihtiyaç duyulan ilçe ve semtlerde hizmet vermektedir.

kaynak: istanbul boşanma davası avukatı

 

AVCILAR boşanma avukatı , AMBARLI boşanma avukatı, CİHANGİR boşanma avukatı, DENİZKÖŞKLER boşanma avukatı , FİRÜZKÖY boşanma avukatı , GÜMÜŞPALA boşanma avukatı , PARSELLER boşanma avukatı , TAHTAKALE  boşanma avukatı,

BAĞCILAR boşanma avukatı, BAĞLAR boşanma avukatı, BARBAROS boşanma avukatı, ÇINAR boşanma avukatı , DEMİRKAPI boşanma avukatı , FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÖZTEPE boşanma avukatı, GÜNEŞLİ boşanma avukatı , HÜRRİYET boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMALPAŞA boşanma avukatı, KİRAZLI boşanma avukatı, MAHMUTBEY boşanma avukatı, SANCAKTEPE boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı, YENİGÜN boşanma avukatı, YILDIZTEPE boşanma avukatı, YÜZYIL MAHALLESİ-SEMTİ boşanma avukatı

BAHÇELİEVLER boşanma avukatı, BASINSİTESİ boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ÇOBANÇEŞME boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KOCASİNAN boşanma avukatı, ŞİRİNEVLER boşanma avukatı, SİYAVUŞPAŞA boşanma avukatı, SOĞANLI boşanma avukatı, YAYLA boşanma avukatı, YENİBOSNA boşanma avukatı,

BAKIRKÖY boşanma avukatı, ATAKÖY boşanma avukatı, BASINKÖY boşanma avukatı, CEVİZLİK boşanma avukatı, FLORYA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, OSMANİYE boşanma avukatı, SAKIZAĞACI boşanma avukatı, ŞENLİK boşanma avukatı, YEŞİLKÖY boşanma avukatı, YEŞİLYURT boşanma avukatı, ZEYTİNLİK boşanma avukatı, ZUHURATBABA boşanma avukatı

BAŞAKŞEHİR boşanma avukatı, ALTINŞEHİR boşanma avukatı, ATIŞALANI boşanma avukatı, BAHÇEŞEHİR boşanma avukatı, GÜVERCİNTEPE boşanma avukatı, İKİTELLİ boşanma avukatı, KAYABAŞI boşanma avukatı, MEHMETAKİF boşanma avukatı, ONURKENT boşanma avukatı, OYAKKENT boşanma avukatı, ŞAHİNTEPE boşanma avukatı, ŞAMLAR boşanma avukatı, ZİYAGÖKALP MAHALLESİ boşanma avukatı

BAYRAMPAŞA boşanma avukatı, CEVATPAŞA boşanma avukatı, İSMETPAŞA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, KOCATEPE boşanma avukatı, MURATPAŞA boşanma avukatı, NUMUNEBAĞ boşanma avukatı, ORTA boşanma avukatı, TERAZİDERE boşanma avukatı, VATAN boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YILDIRIM boşanma avukatı

BEŞİKTAŞ İLÇESİ boşanma avukatı, BEŞİKTAŞ MERKEZ boşanma avukatı, ABBASAĞA boşanma avukatı, AKATLAR boşanma avukatı, ARNAVUTKÖY boşanma avukatı, BALMUMCU boşanma avukatı, BEBEK boşanma avukatı, CİHANNÜMA boşanma avukatı, DİKİLİTAŞ boşanma avukatı, ETİLER boşanma avukatı, GAYRETTEPE boşanma avukatı, KONAKLAR boşanma avukatı, KURUÇEŞME boşanma avukatı, LEVAZIM boşanma avukatı, LEVENT boşanma avukatı, MAÇKA boşanma avukatı, MECİDİYE boşanma avukatı, MURADİYE boşanma avukatı, NİSPETİYE boşanma avukatı, ORTAKÖY boşanma avukatı, SİNANPAŞA boşanma avukatı, TÜRKALİ boşanma avukatı, ULUS boşanma avukatı, VALİDEÇEŞME boşanma avukatı, VİŞNEZADEboşanma avukatı , YILDIZ MAHALLESİ boşanma avukatı

BEYLİKDÜZÜ boşanma avukatı, ADNANKAHVECİ boşanma avukatı, BARIŞ boşanma avukatı, BEYKENT boşanma avukatı, BİZİMKENT boşanma avukatı, BÜYÜKŞEHİR boşanma avukatı, DEREAĞZI boşanma avukatı, GÜRPINAR boşanma avukatı, KAVAKLI boşanma avukatı, MARMARA boşanma avukatı, MEGAKENT boşanma avukatı, PINARTEPE boşanma avukatı, SAHİL boşanma avukatı, YAKUPLU MAHALLESİ boşanma avukatı

BEYOĞLU İLÇESİ boşanma avukatı, ARAPCAMİİ boşanma avukatı, ASMALIMESCİT boşanma avukatı, BEDRETTİN boşanma avukatı, BEREKETZADE boşanma avukatı, BOSTAN boşanma avukatı, BÜLBÜL boşanma avukatı, CAMİİKEBİR boşanma avukatı, ÇATMAMESCİT boşanma avukatı, CİHANGİR boşanma avukatı, DOLAPDERE boşanma avukatı, EMEKYEMEZ boşanma avukatı, EVLİYAÇELEBİ boşanma avukatı, FİRUZAĞA boşanma avukatı, GALATASARAY boşanma avukatı, GÜMÜŞSUYU boşanma avukatı, HACIAHMET boşanma avukatı, HACIHÜSREV boşanma avukatı, HACIMİMİ boşanma avukatı, HALICIOĞLU boşanma avukatı, HASKÖY  boşanma avukatı, HÜSEYİNAĞA  boşanma avukatı, İSTİKLAL boşanma avukatı, KABATAŞ boşanma avukatı, KADIMEHMETEFENDİ boşanma avukatı, KALYONCUKULLUĞU boşanma avukatı, KAMERHATUN boşanma avukatı, KAPTANPAŞA boşanma avukatı, KARAKÖY boşanma avukatı, KARAMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KASIMPAŞA boşanma avukatı, KATİPMUSTAFAÇELEBİ boşanma avukatı, KEÇECİPİRİ boşanma avukatı, KEMANKEŞ boşanma avukatı, KILIÇALİPAŞA boşanma avukatı, KOCATEPE boşanma avukatı, KÜÇÜKPİYALE boşanma avukatı, KULAKSIZ boşanma avukatı, KULOĞLU boşanma avukatı, MÜEYYETZADE boşanma avukatı, ÖMERAVNİ boşanma avukatı, ÖRNEKTEPE boşanma avukatı, PİRİPAŞA boşanma avukatı, PİYALEPAŞA boşanma avukatı, PÜRTELAŞ boşanma avukatı, ŞAHKULU boşanma avukatı, ŞEHİTMUHTAR boşanma avukatı, ŞİŞHANE boşanma avukatı, SURURİMEHMETEFENDİ boşanma avukatı, SÜTLÜCE boşanma avukatı, TAKSİM boşanma avukatı, TARLABAŞI boşanma avukatı, TEPEBAŞI boşanma avukatı, TOMTOM boşanma avukatı,

BÜYÜKÇEKMECE boşanma avukatı, 19MAYIS boşanma avukatı, AHMEDİYE boşanma avukatı, ALKENT2000 boşanma avukatı, ATATÜRK  boşanma avukatı, BAHÇELİEVLER boşanma avukatı, CELALİYE boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DİZDARİYE boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, GÜZELCE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KAMİLOBA boşanma avukatı, KARAAĞAÇ boşanma avukatı, KUMBURGAZ boşanma avukatı, MİMAROBA boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, MURATBEY boşanma avukatı, MURATÇEŞME boşanma avukatı, SİNANOBA boşanma avukatı, TEPECİK boşanma avukatı, TÜRKOBA boşanma avukatı, ULUS boşanma avukatı

ESENLER boşanma avukatı, BİRLİK boşanma avukatı, ÇİFTEHAVUZLAR boşanma avukatı, DAVUTPAŞA boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, HAVAALANI boşanma avukatı, KARABAYIR boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMER boşanma avukatı, MENDERES boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, NAMIKKEMAL boşanma avukatı, NENEHATUN boşanma avukatı, ORUÇREİS boşanma avukatı, SANAYİ boşanma avukatı, TUNA boşanma avukatı, TURGUTREİS boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı

ESENYURT İLÇESİ boşanma avukatı, ESENYURT MERKEZ boşanma avukatı, ARDIÇLI boşanma avukatı, ÇAKMAKLI boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ESENKENT boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, GÜZELYURT boşanma avukatı, HARAMİDERE boşanma avukatı, HOŞDERE boşanma avukatı, İNCİRTEPE boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, KIRAÇ boşanma avukatı, MEHTERÇEŞME boşanma avukatı, MUHACİR boşanma avukatı,

EYÜP İLÇESİ boşanma avukatı, EYÜP MERKEZ boşanma avukatı, AKŞEMSETTİN boşanma avukatı, ALİBEYKÖY boşanma avukatı, ÇIRÇIR boşanma avukatı, CUMA boşanma avukatı, DEFTERDAR boşanma avukatı, DÜĞMECİLER boşanma avukatı, EMNİYETTEPE boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, GÖKTÜRK boşanma avukatı, GÜZELTEPE boşanma avukatı, İSLAMBEY boşanma avukatı, KEMERBURGAZ boşanma avukatı, KEMER COUNTRY boşanma avukatı, MİMARSİNAN boşanma avukatı, MİTHATPAŞA boşanma avukatı, NİŞANCA boşanma avukatı, ORTAKÇILAR boşanma avukatı, RAMİ boşanma avukatı, SAKARYA boşanma avukatı, SİLAHTARAĞA boşanma avukatı, TOPÇULAR boşanma avukatı, YEŞİLPINAR boşanma avukatı

FATİH İLÇESİ boşanma avukatı, AKSARAY boşanma avukatı, BALAT boşanma avukatı, BEYAZIT boşanma avukatı, CANKURTARAN boşanma avukatı, CERRAHPAŞA boşanma avukatı, ÇAPA boşanma avukatı, ÇEMBERLİTAŞ boşanma avukatı, CEVİZLİBAĞ boşanma avukatı, DAVUTPAŞA boşanma avukatı, EMİNÖNÜ boşanma avukatı, FENER boşanma avukatı, FEVZİPAŞA boşanma avukatı, FINDIKZADE boşanma avukatı, HASEKİ boşanma avukatı, KARAGÜMRÜK boşanma avukatı, KOCAMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA boşanma avukatı, KUMKAPI boşanma avukatı, LALELİ boşanma avukatı, MAHMUTPAŞA boşanma avukatı, MERCAN boşanma avukatı, NURİOSMANİYE boşanma avukatı, SAMATYA boşanma avukatı, ŞEHREMİNİ boşanma avukatı, SİRKECİ boşanma avukatı, SOFULAR boşanma avukatı, SÜLEYMANİYE SULTANAHMET boşanma avukatı, TAHTAKALE boşanma avukatı, TOPKAPI boşanma avukatı, UNKAPANI boşanma avukatı, VEFA boşanma avukatı, YAVUZSELİM boşanma avukatı, YEDİKULE boşanma avukatı

GAZİOSMANPAŞA boşanma avukatı, BAĞLARBAŞI boşanma avukatı, BARBAROSHAYRETTİNPAŞA boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÖZTEPE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı, KARADENİZ boşanma avukatı, KARAYOLLARI boşanma avukatı, KARLITEPE boşanma avukatı, KÜÇÜKKÖY boşanma avukatı, MEVLANA boşanma avukatı, PAZARİÇİ boşanma avukatı, SARIGÖL boşanma avukatı, ŞEMSİPAŞA boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YILDIZTABYA boşanma avukatı

GÜNGÖREN boşanma avukatı, ABDURRAHMANNAFIZGÜRMAN boşanma avukatı, AKINCILAR boşanma avukatı, GENÇOSMAN boşanma avukatı, GÜNEŞTEPE boşanma avukatı, GÜVEN boşanma avukatı, HAZNEDAR boşanma avukatı, MAREŞAL ÇAKMAK boşanma avukatı, MEHMETNEZİHİÖZMEN boşanma avukatı, MERTER boşanma avukatı, SANAYİ boşanma avukatı, TOZKOPARAN boşanma avukatı

KAĞITHANE İLÇESİ boşanma avukatı, ÇAĞLAYAN boşanma avukatı, ÇELİKTEPE boşanma avukatı, EMNİYETEVLER boşanma avukatı, GÜLTEPE boşanma avukatı, GÜRSEL boşanma avukatı, HAMİDİYE boşanma avukatı, HARMANTEPE boşanma avukatı, HÜRRİYET boşanma avukatı,MEHMETAKİFERSOY boşanma avukatı, NURTEPE boşanma avukatı, ORTABAYIR boşanma avukatı, SANAYİİ boşanma avukatı, SEYRANTEPE boşanma avukatı, ŞİRİNTEPE boşanma avukatı, TALATPAŞA boşanma avukatı, TELSİZLER boşanma avukatı, YAHYAKEMAL boşanma avukatı, YEŞİLCE boşanma avukatı, ZİNCİRLİKUYU boşanma avukatı,

KÜÇÜKÇEKMECE boşanma avukatı, ATAKENT boşanma avukatı, ATATÜRK boşanma avukatı, AYTAÇ boşanma avukatı, CENNET boşanma avukatı, BEŞYOL boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, FATİH boşanma avukatı, FEVZİÇAKMAK boşanma avukatı, GÜLTEPE boşanma avukatı, HALKALI boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, İSTASYON boşanma avukatı, KANARYA boşanma avukatı, KARTALTEPE boşanma avukatı, MEHMETAKİF boşanma avukatı, SEFAKÖY boşanma avukatı, SÖĞÜTLÜÇEŞME boşanma avukatı, SULTANMURAT boşanma avukatı, TEVFİKBEY boşanma avukatı, YARIMBURGAZ boşanma avukatı, YEŞİLOVA boşanma avukatı

SARIYER boşanma avukatı, AYDINEVLER boşanma avukatı, BALTALİMANI boşanma avukatı, BAHÇEKÖY boşanma avukatı, BÜYÜKDEREboşanma avukatı , CAMİTEPE boşanma avukatı, ÇAYIRBAŞI boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DARÜŞŞAFAKA boşanma avukatı, EMİRGAN boşanma avukatı, FATİHSULTANMEHMET boşanma avukatı, FERAHEVLER boşanma avukatı, İSTİNYE boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, KEMER boşanma avukatı, KİREÇBURNU boşanma avukatı, KOCATAŞ boşanma avukatı, MADEN boşanma avukatı, ÖMÜRTEPE boşanma avukatı, PINAR boşanma avukatı, POLİGON boşanma avukatı, PTTEVLERİ boşanma avukatı, REŞİTPAŞA boşanma avukatı, RUMELİHİSARI boşanma avukatı, RUMELİKAVAĞI boşanma avukatı, ŞENEVLER boşanma avukatı, TARABYA boşanma avukatı, YENİKÖY boşanma avukatı,

ŞİŞLİ boşanma avukatı, 19MAYIS boşanma avukatı, AYAZAĞA boşanma avukatı,BOZKURT boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, DUATEPE boşanma avukatı, ERGENEKON boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, ESKİŞEHİR boşanma avukatı, FERİKÖY boşanma avukatı, FULYA boşanma avukatı, GÜLBAHAR boşanma avukatı, HALASKARGAZİ boşanma avukatı, HALİDEEDİPADIVAR boşanma avukatı, HALİLRIFATPAŞA boşanma avukatı, HARBİYE boşanma avukatı, HUZUR boşanma avukatı, İNÖNÜ boşanma avukatı, İZZETPAŞAÇİFTLİĞİ boşanma avukatı, KAPTANPAŞA boşanma avukatı, KURTULUŞ boşanma avukatı, KUŞTEPE boşanma avukatı, MAHMUTŞEVKETPAŞA boşanma avukatı, MASLAK boşanma avukatı, MECİDİYEKÖY boşanma avukatı, MEŞRUTİYET boşanma avukatı, NİŞANTAŞI boşanma avukatı, OKMEYDANI boşanma avukatı, OSMANBEY boşanma avukatı, PANGALTI , PAŞA boşanma avukatı, TEŞVİKİYE boşanma avukatı, TOPAĞACI boşanma avukatı, PAŞA boşanma avukatı

SULTANGAZİ İLÇESİ boşanma avukatı, SULTANGAZİ MERKEZ boşanma avukatı, CEBECİ boşanma avukatı, CUMHURİYET boşanma avukatı, ESENTEPE boşanma avukatı, GAZİ , HABİPLER boşanma avukatı, İSMETPAŞA boşanma avukatı, KAZIMKARABEKİR boşanma avukatı, MALKOÇOĞLU boşanma avukatı, SULTANÇİFTLİĞİ boşanma avukatı, UĞURMUMCU boşanma avukatı, YAYLA boşanma avukatı, YUNUSEMRE boşanma avukatı, ZÜBEYDEHANIM boşanma avukatı

ZEYTİNBURNU boşanma avukatı, BEŞTELSİZ boşanma avukatı, ÇIRPICI boşanma avukatı, GÖKALP boşanma avukatı, KAZLIÇEŞME boşanma avukatı, MALTEPE boşanma avukatı, MERKEZEFENDİ boşanma avukatı, NURİPAŞA boşanma avukatı, SEYİTNİZAM boşanma avukatı, SÜMER boşanma avukatı, TELSİZ boşanma avukatı, VELİEFENDİ boşanma avukatı, YENİDOĞAN boşanma avukatı, YEŞİLTEPE boşanma avukatı