Boşanma avukatı kişilere zorlu boşanma sürecinde hukuki destek sağlayan, bağlı olduğu illerdeki barolara kayıtlı olarak hizmet veren kişilerdir. Boşanma avukatı tutmak boşanma davası açısından eşlerin boşanmadan doğacak olan haklarının daha etkin bir şekilde savunulması adına önemlidir.

 

Boşanma davası açarken boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Esasen hiçbir davada avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat avukat tutulması dava sürerken uzman desteği almak anlamına gelmektedir. Bu nedenle boşanma davası açacak kişilerin boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir. Özellikle ülkemizde boşanma süreçlerinin uzun zaman alması nedeni ile boşanma avukatı tutarak bu sürenin en kısa sürede boşanma olarak gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

 

Boşanma davası eşlerin boşanma ile ilgili her konuda anlaşmış olmaları yada uzlaşma içerisinde olmamalarına göre süre, usul ve  şekil yönünden farklılık göstermektedir. Eşlerin boşanma ile ilgili tüm konularda uzlaşma içerisinde olması durumunda açılacak olan boşanma davası , anlaşmalı boşanma davası olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin öncelikle en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekmektedir. Ardından anlaşmalı boşanma protokolü imzalanarak, anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin mutlak suretle imzalaması gereken bir belgedir. Boşanma avukatı aracılığı ile hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde eşler, anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi her hangi bir konunun atlanması durumunda boşanma davası hakim tarafından ret edilebilmektedir ve ya ileri bir tarihe ertelenmektedir. Normal şartlarda tek celsede boşanma gerçekleşebilecekken eşler bu gibi bir sürpriz ile karşılaşabilirler. Bu nedenle eşlerin mutlak suretle boşanma avukatı aracılığı ile boşanma protokolü hazırlamalıdırlar.

 

Boşama avukatı eşlere en hızlı sürede boşanma işleminin gerçekleşmesi adına hukuki destek vermenin yanı sıra boşanmanın en avantajlı şekilde neticelenmesi için vekaletini aldığı kişinin haklarını boşanma davası sürecinde korumaktadır.  Eşler boşanma sürecinde ve sonrasında tedbir nafakası, çocuk bakım nafakası, yoksulluk nafakası gibi nafakaları almayı istemektedirler. Bu süreçte boşanma avukatı eşlerin, boşanmanın yaratacağı maddi kayıplar yaşanmaması için vekaletini aldığı eşe en uygun nafaka miktarının alınmasını sağlamak adına hizmet vermektedir. Ayrıca eşlerin varsa çocukların velayetini kimin alacağı, diğer eşin ne kadar süreyle ve hangi zaman dilimlerinde çocuklar ile görüşebileceği gibi konularda uzman boşanma avukatı tarafından hukuki yardım alınması eşlere çocukların velayeti için yardımcı olacaktır. Bunun dışında boşanma sonrasında malların paylaşılması, ve hangi eşin ne alacağına dair boşanma avukatı aracılığı ile hukuki destek alınabilmektedir.

 

Boşanma avukatı tutmak isteyen kişiler bosanmadavam.com içerisinde size önerilen uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek alabilirler. Bosanmadavam.com boşanma sürecinden eşlerin en az yıpranma ile ayrılmaları adına sizlere uzman boşanma avukatı önermektedir.

http://bosanmadavam.com/bosanma-avukati/.html

Reklamlar