Etiketler

, , ,

Boşanma sürecinde açılacak olan boşanma davası usul ve şekil yönünden farklılık göstermektedir. Bu anlamda eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma sağlamaları ve Medeni Kanunda belirlenmiş olan “anlaşmalı boşanma şartları”nı yerine getirmiş olmaları durumunda açılacak olan boşanma davası anlaşmalı olarak yürütülmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede içerisinde evliliğin sonlandırılmasını isteyen bireylerin bu süreçte yerine getirmeleri gereken anlaşmalı boşanma şartları;

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin Şartları

1- Tarafların evlilik süresinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. 1 yıldan daha kısa süreli evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

2- Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşlerin boşanmaya dair tüm konularda uzlaşma sağlamış olmaları ve bu durumu hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan ederek imzalamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü taraflar açısından bağlayıcıdır ve açılacak anlaşmalı boşanma davasının omurgası gibi düşünülmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar boşanmadan doğan haklar konusunda anlaşma içerisinde olmaktadırlar ve bu durumu yazılı bir sözleşme içerisinde beyan etmektedirler.

3- Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede boşanmanın şartlarından bir diğeri ise anlaşmalı boşanma davasına tarafların her ikisinin de katılmalarıdır. Taraflarında anlaşmalı boşanma davasına katılmamaları durumunda boşanma protokolü içerisinde vermiş oldukları beyanların bir hükmü bulunmaz. Duruşmaya katılma şartının asıl amacı da boşanma protokolü içerisinde verilen beyanların teyiti ve boşanma isteğinin tarafların ağzından duyulmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası süreç olarak çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kolay ve daha kısa bir zaman dilimini ifade eder. Bu süreçte bireylerin hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirmeleri durumunda eşler tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Tabi ki Aile Hukuku konusunda deneyim ve bilgi sahibi olunmaması durumunda boşanma davalarında hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde işletilmesi zor bir durumdur. O yüzden tarafların boşanma avukatı ile Anlaşmalı boşanma davası sürecini yürütmeleri önerilir. Aksi durumda 1 2 ay içerisinde sonuçlanabilecek bir dava, yıllarda sürebilmektedir.

Diğer yandan anlaşmalı boşanma davasının reddi durumunda taraflar 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrarboşanma davası açamamaktadır. Bu da bireylerin zaman kaybı yaşamalarının yanı sıra maddi ve manevi kayıp yaşamalarına da neden olmaktadır.

Reklamlar