Boşanma Avukatı, boşanma süreçlerinde deneyim sahibi ve iş yükü olarak boşanma davalarının ağırlıklı olduğu çalışma şekline sahip olarak tanımlanabilmektedir. Avukatlarda, doktorlardan farklı olarak branşlaşma diye bir olgu yoktur. Fakat belirli bir dava türünü kendisine alan olarak belirlemiş ve bu alanda çalışma yapan kişiler kendirlerini o şekilde ifade edebilirler. Örneğin boşanma avukatı, miras avukatı, ceza avukatı… gibi

Boşanma Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Boşanma süreci taraflar açısından zor bir süreci ifade edebilmektedir. Boşanma süreci içerisinde gerek maddi gerekse de manevi anlamda oldukça yıpranılabililr. Bu anlamda açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlandırılması, sürecin de hızlı bir biçimde atlatılmasına olanak sağlar. Boşanmanın hukuki süreci doğru yürütülmelidir. Aksi durumda boşanma davası yıllarca sürebileceği gibi, bu sürenin sonucunda davanın reddi de söz konusu olabilir. Bilinmesi gerekir ki boşanma davasının reddigibi bir durumda aynı hukuki gerekçe ile tekrar boşanma davası açılması için 3 yıl beklenmesi gerekir. Boşanma avukatı tarafların boşanma isteklerinin hızlı bir şekilde gerçekşelmesi için gerekli hukuki prosedürleri doğru işleterek açılacak boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir.

Boşanma avukatı sürecin hızlı bir şekilde aşılmasının yanı sıra boşanmadan doğacak olan hakların da korunmasına olanak sağlayacaktır. Bu süreçte çocuğun velayetinin kimde kalacağı, velayeti almayan kişinin çocuk ile kişisel ilişkisinin nasıl kurulacağı, velayeti alan kişinin iştirak nafakası alıp almayacağı alcaksa ne kadar alacağı, yoksulluk nafakası talep eden kişinin ne kadar nakafa alabileceği, tazminat ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının hangi esaslara göre yapılacağı gibi bir çok konuda hakların korunabilmesi için hukuki bilgi gereklidir. Boşanma avukatı müvekkilinin haklarını koruyarak, olası hak kayıpları ile karşılaşmasının önüne geçmek adına hizmet verir. Yani boşanma avukatı tutmak isteyen bireyler açısından, boşanma avukatı, sadece boşanmanın hızlandırılmasını sağlamaz, bunun yanında boşanma davası sürecinde ve boşanma gerçekleştikten sonra yaşanabilecek hak kayıplarını da bertaraf edebilmektedir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat hangi dava türü olursa olsun, bireylerin hukuki bilgi ve deneyime sahip olmamaları, açılan davadan istenilen sonucun çıkmamasına neden olabilir. Örneğin yüzde yüz haklı olunduğu düşünülen bir dava da bile usul ve şekil yönünden yapılacak hatalar nedeniyle davanın kaybı söz konusu olabilmektedir. Boşanma davalarında da bireyler, yetkili mahkemenin doğru belirlenmesi, dava için öne sürülecek hukuki gerekçenin doğru seçilmesi, dava içerisinde atılacak adımları hukuki çerçevede yürütebilmek, dava sürecini etkili bir şekilde yerine getirmek, boşanma davasındaki prosedürleri doğru şekilde izlemek gibi bir çok hassas konuda karar vermek zorundadırlar. O yüzden boşanma avukatı tutmak zorunlu olmasa da bireylere bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatları ücret talep ederken,bulunulan ildeki Baro’nun açıkladığı tavsiye niteliğindeki ücretleri benimseyebildikleri gibi davanın çıkaracağı iş yüküne göre de kendileri fiyat verebilmektedirler. Genel olarak boşanma davası ücreti, Baro’nun açıklamış olduğu tavsiye ücretler üzerinden değil, davanın niteliği ve boşanma avukatına getireceği iş yükü üzerinden belirlenir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası iş yükü açısından çekişmeli boşanma davaları ile kıyaslandığında daha kolay bir dava türü olduğundan boşanma avukatı ücreti de daha düşük olmaktadır. Bu noktada bireylerin açacakları boşanma davası için ödeyecekleri avukat vekalet ücreti, boşanma avukatları ile iletişime geçilerek daha sağlıklı şekilde öğrenilebilir.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olur?

Boşanma avukatlarında en iyi boşanma avukatı demek, diğer avukatlar açısından haksızlık anlamına gelir. Fakat bir boşanma avukatını iyi yapan unsurlar vardır. İyi boşanma avukatı, müvekkilinin isteklerini doğru şekilde anlayıp bu isteklere hukuki çerçevede yanıt verebilen kişidir. Müvekkiline pembe bir tablo çizen ve umut dağıtan boşanma avukatı yerine, boşanma sürecinde müvekkilini bekleyen tüm konuları açıkça ifade eden ve bu anlamda müvekkilini yanıltıcı bilgi vermeyen boşanma avukatı en iyi boşanma avukatı olacaktır.

Reklamlar