Etiketler

, , , ,

Açılmış bir boşanma davası içerisinde, davayı açan bireyin boşanma gerekçesi olarak öne sürdüğü boşanma sebepleri ile boşanma sürecini getiren olaylar davalı açısından farklı değerlendirilebilmektedir. Örneğin davacı terk nedeniyle boşanma davası açarken, davalının evi terk etme nedeni eşinin fiziksel ve psikolojik şiddettinden korunmak olabilir. Bu gibi durumlarda davacının açmış olduğu boşanma davası içerisinde davalı, boşanmayı getiren olaylar ile ilgili kendi savını savunamamaktadır. Aynı boşanma davası içerisinde birbirinden farklı savların savunulabilmesi için davalı karşı dava açabilmektedir. Burada hazırda yürütülen boşanma davasında davalı ve davacı, karşı davalı ve karşı davacı olarak adlandırılır. Peki boşanma davasında karşı dava nasıl açılır, boşanma davasında karşı dava için gerekli şartlar nelerdir, bunlar hakıında bilgi vereceğiz.

Hali hazırda devam eden bir boşanma davasında davalı tarafın, davacıya açacağı boşanma davasına karşı dava adı verilir. Boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için Kanun belirli şartların yerine getirilmiş olmasını istemektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesine göre boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için gerekli şartlar yeirne getirilmiş olmalıdır. Buna göre karşı dava açma şartları

Boşanma Davasında Karşı Dava Açma Şartları

  • Asıl boşanma davası yani kendisine boşanma davası açılan kişinin davası halen sürüyor olmalıdır.
  • Boşanma davasında karşı dava içerisinde öne sürülmesi gereken talepler ile asıl boşanma davasındaki talepler arasında takas ya da mahsup ilişkisi olmalıdır. Ya da karşı dava ile asıl boşanma davası arasında bağ olması gereklidir.

Kanun öngördüğü bu iki şartın yerine getirilmediği durumlarda boşanma davasında karşı dava açılabilmesi söz konusu değildir. Bu şartların yerine getirilmediği durumlarda da dava açılabilir fakat asıl boşanma davası ile karşı dava birbirinden farklı iki dava anlamına gelecektir. Mahkeme de şartların oluşmadığı karşı dava açma isteklerinde asıl boşanma davası ile karşı davanını birbirinden ayrılmasına hükmeder. Karşı dava ile asıl boşanma davasının ayrılmasından sonra hakim gerekli durumlarda karşı davanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Boşanma davası içerisinde karşı dava açıldığı zaman, bu karşı davaya karşı dava açılamaz.

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında karşı dava nasıl açılır diyen bireyler, karşı davayı, normal boşanma davasında cevap dilekçesi veya esasa cevap süresi içerisinde farklı bir boşanma davası dilekçesi ile açabilirler. Karşı dava açma süresi dışında açılacak olan davalarda hakim bu iki davanın ayrılmasına karar verecektir.

Boşanmak isteyen kişilerin sıklıkla yanılgıya düştüğü, toplum içerisinde yanlış bilinen durumlardan birisi de boşanma davasını kimin açtığı ile alakalıdır. Toplum içerisinde boşanma davasını önce açan kişinin avantajlı olacağı ya da boşanma davasını karşı tarafın açmasını beklemenin daha iyi olacağı gibi algılar vardır. Fakat hukuki açıdan kimin boşanma davasını önce yada sonra açtığının bir anlamı yoktur. Asıl önemli olan davayı açan ya da karşı davayı açan kişilerin, öne sürecekleri boşanma sebeplerini ispatlamalarıdır.

Kaynak: http://bosanmadavasiavukati.net/bosanma-davasinda-karsi-dava.html

Reklamlar